ده فیلم پرفروش هفته گذشته‌ی سینما ایران

ردیفنام فیلم هفتهفروش هفتگی
۱خانم یایا۱۸۵۴,۹۶۳,۰۰۰
۲مغزهای کوچک زنگ زده۷۴۵۴,۶۶۴,۰۰۰
۳لس آنجلس تهران۵۳۳۴,۹۴۹,۰۰۰
۴پیشونی سفید۵۲۵۴,۸۳۰,۰۰۰
۵لازانیا۶۲۳۵,۵۱۵,۰۰۰
۶هشتگ۷۱۴۲,۱۶۱,۰۰۰
۷گرگ بازی۳۱۳۲,۲۹۶,۰۰۰
۸عرق سرد۷۸۱,۷۹۹,۰۰۰
۹هزارپا۱۹۴۵,۹۴۶,۰۰۰
۱۰تنگه ابوقریب۱۴۱۸,۸۲۵,۰۰۰